Huisartsenpraktijk Alkemade
W.J. Sleeuw, A. van der Chijs en C.J. van der Boon

Home
Mededeling:

Per 1 februari 2019 zal de nieuwe huisarts mevrouw R. de Jong werkzaam zijn in de praktijk. 
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag.

Lees hier haar persoonlijk woord:

Met genoegen stel ik mijzelf aan u voor als nieuwe huisarts in het team. Ik ben de opvolgster van van der Chijs, ben 37 jaar oud en moeder van 3 kinderen. Ik woon in Leiden met mijn echtgenoot.

Ik ben al meer dan 10 jaar arts en heb lange tijd in het ziekenhuis gewerkt bij de chirurgie. Daar merkte ik dat ik een heel groot deel van de geneeskunde miste, dat het vak van chirurg mij te eenzijdig was. Daarom ben ik de huisartsopleiding gaan doen, met ontzettend veel plezier. Na mijn opleiding heb ik op verschillende plaatsen als waarnemend huisarts gewerkt en nu dus een vaste plek, waar ik alle facetten van het vak kan uitoefenen. Het mooie aan het vak is dat het enorm afwisselend is en je vaak een uniek inkijkje krijgt in het leven van mensen.

Als huisarts ben ik iemand die goed kan luisteren en probeert samen met de patiënt te zoeken naar de oorzaak van de klachten. Op die manier probeer ik ook altijd in samenspraak tot een gerichte aanpak te komen. Tot ziens op de praktijk!

Met vriendelijke groet,

R. de Jong

__________________________________________________


Per 1 februari 2019 stopt dokter van der Chijs als uw huisarts.

Wilt u afscheid van haar nemen dan bent u welkom op 30 januari a.s. om tussen 15.00 - 17.00 uur in de praktijk binnen te lopen.

Lees hier haar persoonlijk woord:

Via deze weg wil ik u mededelen dat ik ga stoppen als (uw) huisarts. Na 25 jaar in dit prachtige vak heb ik besloten om andere activiteiten op te pakken. Dit besluit valt mij zwaar. Ten eerste omdat ik van het vak houd: ik wist op 14 jarige leeftijd dat ik huisarts wilde worden en weet tot vandaag dat die keuze juist was. Ten tweede ga ik een geweldig enthousiaste en betrokken groep collega’s verlaten. En bovenal omdat ik de contacten met u ga missen. Ik ben u dankbaar voor de openheid en het vertrouwen dat u mij schonk, waardoor u mij in staat stelde u het beste van dienst te zijn. 


“Waarom stop je dan?”, hoor ik u bijna denken.
Ik zie het huidige evenwicht tussen patiëntencontacten en andere werkzaamheden verschuiven. Er zijn diensten, vergaderingen en procedures bijgekomen. Er wordt steeds meer registratie van ons verwacht en we zijn geregeld op zoek naar een beschikbaar bed. Ik wil mij gaan oriënteren op hoe ik mij op een andere plek in de gezondheidszorg dienstbaar kan maken. Zo lijkt het mij erg leuk om jonge collega’s voor te bereiden op de het vak.

Zoals u kunt opmaken uit bovenstaande was mij het patiëntencontact dierbaar. Ik heb u, samen met en ondersteund door mijn collega’s, naar mijn beste kunnen behandeld. Ik wens u nog vele jaren in goed gezondheid in het prachtige Veense onder de deskundige begeleiding van mijn collega’s en mijn opvolgster huisarts de Jong.

Met vriendelijke groet, 

A. van der Chijs

__________________________________________________

MEDEDELING APOTHEEK  "Uw medicijn, Uw keuze!".

Per 1 januari 2019 vinden er grote veranderingen plaats in de vergoeding van uw medicijnen. Zorg dat u op de hoogte bent van de plannen van uw zorgverzerkeraar.

In onze praktijk en bij de apotheek zijn folders aanwezig die informatie verstrekken over deze veranderingen. Wilt u meer informatie hebben over de vergoeding of declaratie van uw medicijn? Vraag het uw apotheker.

__________________________________________________

31-10-18 Patiëntenstop

Vanaf heden heeft de praktijk een patiëntenstop. Dit betekent dat wij voor onbepaalde tijd
geen nieuwe patiënten zullen aannemen.
__________________________________________________

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet hebben wij ons privacy reglement aangepast.
Klik hier om ons nieuwe privacy reglement te lezen.

___________________________________________________

04-12-2012: Aan alle ingeschrevenen in de praktijk.

Onze praktijk zal op dit moment niet meewerken aan het vrijgeven van uw medische gegevens ten behoeve van het nationale of regionale EPD.Reden hiervoor is dat de beveiliging onvoldoende is gewaarborgd in een dergelijk groot opgezet project. Wij raden u dit dan ook sterk af.

Een ieder die wel wil dat zijn of haar medische gegevens bekend zijn, adviseer ik zijn of haar gegevens op papier te laten uitprinten. Dit is weliswaar ouderwets en milieuonvriendelijk, maar te verkiezen boven verkeerd gebruik van ICT technologie. U kunt zich hiertoe wenden tot de assistente.

Voor een uitgebreidere argumentatie over dit onderwerp klik hier.

Welkom op onze praktijksite

Op onze site kunt u informatie vinden over de praktijk waaronder: openingstijden, onze medewerkers, praktijkregels, regeling betreffende waarneming tijdens avond- en weekenddienst en de regeling van de waarneming tijdens onze vakantie. We willen u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen in en rond de praktijk. Neemt u de pagina’s eens rustig door.

Geschiedenis.
Dokter Sleeuw heeft de praktijk in 1992 overgenomen van dokter Glansbeek. Onder de ouderen van u is wellicht de uitspraak ‘mag ik een nummertje’ nog bekend, een synoniem voor een afspraak maken voor het spreekuur. Vijftien jaar lang is de praktijk aan huis geweest, maar omdat daar de behuizing te klein werd zijn wij per 1 oktober 2007 verhuisd naar het huidige praktijkadres.

Werkwijze.
Onze werkwijze is om samen met u een oplossing te vinden op uw medische vragen. Er wordt gewerkt op basis van de reguliere geneeskunde. 

Opleiding.
De praktijk is een plek waar zorgverleners opgeleid worden. Dit houdt in dat de praktijk stageplekken aanbiedt aan doktersassistenten, co-assistenten en/of semi-artsen. Er zal voorafgaand aan het spreekuurbezoek gevraagd worden of u het goed vindt dat er iemand met één van de artsen of assistenten 'meeloopt'. 

Samenwerking.
Voor de vakantiewaarneming wordt intensief samengewerkt met de praktijken van Brouwer/Robbe, Roelen/van Haastert/Dijkmans en Schoorl. Ook werken we als Huisartsengroep intensief samen met Apotheek Alkemade en Apotheek Waterryck.

De praktijk is aangesloten bij het wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem.