No Show

No show tarief


Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen. Met ingang van 1 januari 2022 hebben wij daarom een ‘no-show’ tarief ingevoerd.
Wanneer u voor de tweede keer niet op de afspraak bent verschenen kunt u van ons een rekening verwachten.

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 071-3312511. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken.
Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend. 

Het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt.  Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Hoe werkt het?

U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen, voordat de afspraak door kan gaan.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.