Elektronisch Patiƫnten Dossier

Redenen waarom onze praktijk nog niet meedoet aan de uitwisseling van uw gegevens middels het EPD (elektronisch patiëntendossier)

Een democratisch besluit omzeilen
De Eerste Kamer heeft de wet op het EPD een jaar geleden unaniem afgestemd. Er is nu een doorstart gemaakt buiten de politek en overheid om. De doorstart is een initiatief van patiëntenvereniging NPCF, Landelijke huisartsenvereniging (LHV), Apothekers ( KNMP) en Zorverzekeraars Nederland.
Ik vermoed dat de lobby van de ICT-bedrijven groot is. Men kon dit democratische besluit gewoon niet naast zich neerleggen. Er is te veel geld en investering mee gemoeid.

Wat is het EPD?
De opzet van het EPD is dat zorgverleners, die u bezoekt de mogelijkheid hebben in te kijken in uw gegevens, die bij een andere zorgverlener zijn opgeslagen. Het dossier dat wij de afgelopen jaren voor u bijhouden wordt dan gedeeltelijk (als samenvatting)  inzichtbaar voor anderen.
Dat hier voordelen aan zitten is duidelijk, maar ....

Wat houdt de doorstart in?
De doorstart is anders van opzet in die zin dat u uw huisarts actief moet melden dat u toestemming geeft, dat uw gegvens wel zichtbaar worden voor andere zorgverleners. Bij de wet op het EPD diende u actief aan te geven, als u dat niet wilde. Verder verandert er aan de opzet weinig. Uw gegevens zullen voorlopig alleen regionaal beschikbaar zijn, nog niet landelijk.

Uw dossier bij ons
Uw dossier hebben wij bijgehouden voor u en voor onszelf, maar dat maakt het nog niet automatisch geschikt om te dienen als basis voor de gewenste gegevensuitwisseling.
Een tegenargument zou kunnen zijn: het is beter dan niets. Dat is juist, maar er er zijn eenvoudiger en praktischer oplossingen te bedenken ( zie verder).

EPD en LSP: Onnodig groot van opzet
Het systeem is ingewikeld en groot van opzet. De bestanden van huisartsenpraktijken moeten worden gekoppeld aan het Landelijk schakelpunt (LSP). Dit maakt het kwetsbaar voor hackers. Het systeem is nog onvoldoende getest op veligheid.
Uw gegevens bij ons worden volgens een gestandaardiseerde wijze samengevat. Deze samenvatting is inzichtelijk voor de andere zorgverlener, waar u bij terecht komt.  Niet alles wat de andere zorgverlener zal kunnen zien, is relevant en ..  het zal ook niet volledig zijn.  Er is jaren over gedaan en er zitten nog steeds allerlei haken en ogen aan. Het is te ingewikkeld. In de tussentijd zouden we al een tijd beter af geweest zijn met een simpeler systeem.

Schijnzekerheid en luiheid
Ik maak me er zorgen over, dat er bij gebruik van het EPD te veel wordt afgegaan op wat in de samenvatting van uw dossier staat en dat er minder naar u wordt geluisterd,   als u bij een andere zorgverlener komt. Tegelijkertijd gaat u er vanuit dat ‘ze’ het wel weten.

Hoe zit het nu ?
De praktijk is niet ’gekoppeld’ aan het LSP. De dienstdoende huisarts en doktersassistente op de huisartsenpost beschikken nu niet over de samenvatting van uw gegevens. Dienstdoende apotheken zijn wel op de hoogte van uw medicijngebruik en allergieën. Dit systeem is overigens niet waterdicht. Het is in de praktijk heel moeilijk alle wijzigingen correct bij te houden. Dit kan en mag u ook niet van ‘de zorg’ verwachten.

Indien u ernstig ziek bent, stellen wij altijd aan u voor de Huisartsenpost in te lichten over uw situatie. Dit actief melden, waarbij van ons een actie wordt verwacht,  prefereer ik boven de situatie, waarbij andere zorgverleners in de samenvatting uw dossier kunnen kijken.

Hoe zou het dan wel moeten?
De oplossing die m.i. moet worden gezocht is een syteem waarin u zelf meer zeggenschap en verantwoordlijkheid heeft. Ik denk daarbij aan een eenvoudig pasje of USB stick, waar die gegevens op geladen worden, die echt van belang zijn.

Tot die tijd kan er altijd een papieren uitdraai gemaakt worden van uw dossier bij ons of van uw medicijngebruik bij de apotheek.

Conclusie
Ik ben zeker niet tegen uitwisseling van medische gegevens, maar de huidige onnodig ingewikkelde en qua veiligheid niet te beheersen ontwikkelingen betrekken de inbreng van de patiënt m.i. te weinig en leveren soms te veel en soms ook onvolledige informatie.