Toestemming! Voor het uitwisselen uw elektronisch medische gegevens.

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal. Of je nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over jouw gezondheid op dat moment. Want niet alle zorgaanbieders weten waar jij last van hebt (gehad).
Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over jouw gezondheid met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. Uitwisselen mag alleen als het nodig is voor jouw behandeling. En alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Op Volgjezorg kun je jouw toestemming regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Dat kan voor ons als uw huisarts en voor de apotheken. Dan kunnen zij andere zorgaanbieders helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan jou.

Wie mag jouw gegevens opvragen?

Alleen zorgverleners die jou behandelen mogen jouw gegevens digitaal opvragen. En alleen als dat nodig is voor goede zorg. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers mogen de medische gegevens niet opvragen.
Op www.volgjezorg.nl staat een lijst van zorgverleners die gegevens mogen opvragen via het Landelijk Schakelpunt. In de toekomst kunnen daar zorgverleners bijkomen, zoals de tandarts.
Op Volgjezorg kun je ook volgen wat er met jouw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn deze gegevens bekeken? En wanneer? Zo weet je altijd wat er met je medische gegevens gebeurt.

In de folder op de website lees je meer over het digitaal delen van medische gegevens. Daarnaast kunt u ook het youtube filmpje bekijken.