Laboratorium

Er zijn in de gemeente een aantal locaties voor bloedafname:

U moet voorafgaand aan het bloedprikken altijd eerst een afspraak maken: